"מכורונה"

בחירת שיר יומי

תושב יקר,

כדי לעלות את המורל בימים אלו, אנו מתכוונים לנגן שיר יומי, בשעה 17.00.

הינך מוזמן לעלות באתר את בקשותיך - נשתדל להיענות לכולם.